ΓΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΑΤΡΟ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.