Ευκαιρία Εργασίας στην Ιατρική κοινότητα της Γαλλίας: Γενικοί Οικογενειακοί Ιατροί Καλούνται!

 • Θέσεις Εργασίας: Γενικοί Οικογενειακοί Ιατροί
 • Τοποθεσία: Γαλλία
 • Αποδοχές:
 • Δημόσια Νοσοκομεία: 5500 ευρώ ανά μήνα
 • Ιδιωτικός Τομέας: 8500 ευρώ ανά μήνα
 • Ωράριο Εργασίας:
 • 8 ώρες/ημέρα
 • Από τις 9 π.μ. έως τις 6 μ.μ.
 • 1 ώρα κενό
 • Επιπλέον Προνόμια:
 • Ευκαιρίες Εργασίας σε Κοινότητες με Φοροαπαλαγή
 • Πριμ 25000 ευρώ στην Έναρξη Εργασίας
 • Πριμ 25000 ευρώ μετά από 3 Χρόνια Υπηρεσίας

Αποστολή του βιογραφικού σας και επισυνάψτε τη συνοδευτική σας επιστολή στο [IMEIDANIS@atrixinternational.com].