ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ όλοι οι ιατροί - μέλη του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας

στην Ετήσια Γενική Συνέλευση που θα γίνει

την Δευτέρα 27/05/2024  και ώρα 20.00.

Επί μη απαρτίας*  η Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τρίτη 28/05/2024

και σε περίπτωση εκ νέου έλλειψης απαρτίας την

- Τετάρτη 29 Μαϊου 2024 και ώρα 20.00 -

Στην Αίθουσα της Ιατροχειρουργικής Εταιρείας Κέρκυρας

Θέματα :

1.  Έγκριση οικονομικής διαχείρισης 2023 και

νέου προϋπολογισμού 2024

2. Διοικητικός απολογισμός 2023

3. Τρέχουσα Ιατρική Επικαιρότητα