Επιστημονική Ημερίδα «ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ»

 Η Επιστημονική Ημερίδα του Τομέα Μαστού της Β’ Χειρουργικής Κλινικής 424 Γ.Σ.Ν.Ε., με τίτλο 
«ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΑΣΤΟΥ ΚΑΙ Η ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥΣ», θα διεξαχθεί το 

Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου 2023, στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο του 424 Γ.Σ.Ν.Ε. 

Χορηγούνται 6 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME- CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

 

 

Πληροφορίες και Εγγραφή