Επαναπρογραμματισμός συνεδρίου HPV & Βιοδείκτες στη Μαιευτική και Γυναικολογία Νο7 και εύρυθμη λειτουργία κλινικής

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ
15-17 Δεκεμβρίου 2023

Για την Εγγραφή σας, το Επιστημονικό Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες, παστήστε εδώ.