Εορτασμός Παγκόσμιας Ημέρας Ανοσολογίας 29 Απριλίου 2021

Δείτε στο συνημμένο αρχείο το Δελτίο Τύπου της Ελληνικής Ανοσολογικής Εταιρείας για τον  εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Ανοσολογίας την 29η Απριλίου 2021.