Ενημέρωση σχετικά με Προκήρυξη θέσεων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. (45663/10-10-2022) του Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης

Για την Προκήρυξη της θέσης ανοίξτε το Συνημμένο αρχείο.