ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΡΟΣΚΛΗΡΩΣΗΣ - ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 2021

Προκήρυξη Χρηματοδότησης Υποτροφιών
για το έτος 2021

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για υποτροφία έχουν μόνο τα μέλη της Εταιρείας
που έχουν εγγραφεί ως 31/12/2020.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των αιτήσεων για το έτος 2021
ορίζεται
η 31η Μαρτίου 2021.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΤΟΣ 2021

Για όλες τις επιστημονικές εκδηλώσεις θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας στα αιτήματα για φυσική παρουσία
και θα υπάρχει η δυνατότητα διαδικτυακής συμμετοχής.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ