Εξατομικευμένη Αντιμετώπιση & Πρόσβαση στις Σύγχρονες Ογκολογικές Θεραπείες, 6-7/3/2020, Κέρκυρα (Corfu Palace, Ιονικό Κέντρο Φαληράκι Κέρκυρα)

Για το Επιστημονικό Πρόγραμμα ανοίξτε το Συνημμένο Αρχείο.