Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παν. Ορθοπαιδικής Αλεξανδρούπολης, 3/4/2023