Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παν. Ορθοπαιδικής Αλεξανδρούπολης, 22/5/2023