Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Παν. Ορθοπαιδικής Αλεξανδρούπολης, 13/3/2023