Εκπαιδευτική Ημερίδα της ΙΕΑ: «1η Συνάντηση για την Τηλεϊατρική και τις Τηλε-εφαρμογές υγείας στην Ελλάδα» στις 2/12/2022, ξενοδοχείο Golden Age

Για το Επιστημονικό Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.