Εγγραφείτε στο ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2024: «Aνοσοφθορισμός & Αλληλούχιση Επόμενης Γενιάς (NGS)» 28-29 Ιουνίου 2024

Η Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Βιοπαθολογίας / Εργαστηριακής Ιατρικής διοργανώνει το ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2024: «Aνοσοφθορισμός & Αλληλούχιση Επόμενης Γενιάς (NGS)» στις 28-29 Ιουνίου 2024, στο νέο Αμφιθέατρο του Γ.ΝΑ. «Ο Ευαγγελισμός»

Για την Εγγραφή, το Επιστημονικό Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.