Διδασκαλία μεμονωμένων μαθημάτων ιατρικής ερευνητικής μεθοδολογίας από Τμήμα Ιατρικής ΑΠΘ

Δείτε συνημμένη την προκήρυξη σχετικά με την δυνατότητα παρακολούθησης μεμονωμένων μαθημάτων ιατρικής ερευνητικής μεθοδολογίας (Stand Alone Courses) που διοργανώνονται από το Τμήμα Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.