Διατίθεται ιατρείο

Δίνεται γυναικολογικό ιατρείο ενοικιασμένο με όλο τον εξοπλισμό του αλλά και για οποιαδήποτε ειδικότητα . Πληροφορίες στο 6944457324.