Διατάξεις του Ν 4600/2019 (ΦΕΚ 43Α) αρμοδιότητας της Δ/νσης Ιατρών, λοιπών Επιστημόνων και Επαγγελματιών Υγείας

Με αφορμή τη δημοσίευση του νόμου 4600/2019 "Εκσυγχρονισμός και Αναμόρφωση Θεσμικού Πλαισίου Ιδιωτικών Κλινικών, Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας, Σύσταση Εθνικού Ινστιτούτου Νεοπλασιών και λοιπές διατάξεις" (ΦΕΚ 43Α), παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο αρχείο προκειμένου για την ενημέρωση σας και περισσότερες πληροφορίες.

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits