Διαδικτυακή Ημερίδα Ν.Υ. Γ.Ν.Κ. με θέμα «Ηθικά- Νομικά- Κοινωνικά- Υγειονομικά ζητήματα στην εποχή της πανδημίας COVID – 19»

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση του Γ.Ν.Κ. στα πλαίσια της διαδικασίας Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης των
εργαζομένων στον τομέα της υγείας και σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής
Υπηρεσίας του Γ.Ν.Κ., την Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος και το 3ο Π.Τ. την Ε.Ν.Ε., διοργανώνει
Διαδικτυακή Ημερίδα με θέμα: «Ηθικά- Νομικά- Κοινωνικά- Υγειονομικά ζητήματα στην εποχή της πανδημίας COVID – 19».
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10/04/2021 και ώρα 10:00-13:00 και η παρακολούθηση
θα είναι διαδικτυακή.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης με μονάδες συνεχιζόμενης
εκπαίδευσης της Ε.Ν.Ε.

Δείτε περισσότερα στα συνημμένα αρχεία.