Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: Προκήρυξη 5ου κύκλου Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Νεφρολογία

Δείτε στα συνημμένα αρχεία την πρόσκληση και την αίτηση για τον 5ο κύκλο του ΠΜΣ Νεφρολογίας του Τμήματος Ιατρικής ΔΠΘ με τίτλο  "ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ ΤΗΣ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΝΕΦΡΙΚΉΣ ΑΝΕΠΆΡΚΕΙΑΣ".
Πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε  στις παρακάτω δ/νσεις