Βιοπαθολογικό Ιατρείο με πλήρη σύγχρονο Εξοπλισμό και μεγάλο πελατολόγιο / Καρπενήσι

Ανοίξτε το Συνημμένο Αρχείο σχετικά με βιοπαθολογικό ιατρείο στο Καρπενήσι, με πλήρη σύγχρονο Εξοπλισμό και μεγάλο πελατολόγιο που διατίθεται από ιατρό ο οποίος συνταξιοδοτείται.