ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΘέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ, για την κάλυψη των αναγκών των Κέντρων Υγείας της 6ης Υ.ΠΕ. (17579/14-03-2023)

Για την Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων, ανοίξτε το συνημμένο αρχείο.