ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΩΡΛ ΙΑΤΡΟΥ, ΑΥΣΤΡΙΑ

Απαραίτητα προσόντα & δεξιότητες …

 • Ολοκληρωμένη ειδικότητα
 • Κλινική εμπειρία
 • Εξειδικευμένη χειρουργική και συντηρητική φροντίδα ασθενών
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας & διεπιστημονικής συνεργασίας
 • Γνώση Γερμανικής γλώσσας επιπέδου C1

Παροχές…

 • Συνεχή εκπαίδευση και κατάρτιση (εσωτερική & εξωτερική, επιχορηγούμενη)
 • Διεπιστημονική συνεργασία
 • Συλλογική εργασία με έμπειρη, υψηλού επιπέδου, επιστημονική ομάδα και τεχνικό εξοπλισμό
 • Φιλικό εργασιακό περιβάλλον
 • Ικανοποιητικές αποδοχές (σύστημα * 14 μισθών), ανάλογες προσόντων, εκπαίδευσης, επαγγελματικής εμπειρίας, πλέον αποζημίωση υπηρεσιών και υπερωριών,
 • Ελκυστική τοποθεσία εργασίας κοντά στα σύνορα Γερμανίας-Αυστρίας (περίπου 45 χλμ από το Passau, περίπου 70 χλμ από το Linz & το Salzburg)
 • Υποστήριξη για την ένταξη στον κοινωνικό ιστό

Στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις.

Αποστολή Βιογραφικού: valia.alexandratou@gmail.com

Επικοινωνία mob. : 6944 561598