ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΙΑΤΡΟΥ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Το Νοσοκομείο Mediterranean Hospital of Cyprus, με έδρα τη Λεμεσό (Κύπρο) ενδιαφέρεται για άμεση Συνεργασία με Παθολόγους Ιατρούς.

Δείτε  την αγγελία στο συνημμένο αρχείο.