ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ

Τομέας ευθύνης

 • Εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη και υποστήριξη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς ασθενείς
 • Διεπιστημονική συνεργασία με άλλα Τμήματα
 • Ανάληψη οργανωτικών και διοικητικών καθηκόντων σε επίπεδο Τμήματος
 • Συνεχής συμμετοχή σε επιμόρφωση και περαιτέρω εκπαίδευση με χορηγία του Νοσοκομείου

Προσόντα

 • Ολοκληρωμένη ειδικότητα Ειδικού Παθολόγου - Καρδιολόγου (κατά προτίμηση) ή Γενικού Ιατρού
 • Θετική, φιλική στάση προς τους ασθενείς και τους συναδέλφους
 • Ολιστική θεώρηση του Ιατρικού έργου
 • Ενδιαφέρον για την Καρδιολογία και την Εντατική Ιατρική
 • Ικανότητα ομαδικής εργασίας και διάθεση για διεπιστημονική συνεργασία
 • Γνώση Γερμανικής γλώσσας επιπέδου C1

Παροχές

 • Δυνατότητα πρόσθετης εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην Εντατική Ιατρική (ÄAO 2006)
 • Δυνατότητα 12μηνης επιπλέον εξειδικευμένης εκπαίδευσης στην Καρδιολογία (ÄAO 2006) και περάτωση της υπολοίπου εκπαίδευσης με τη συνεργαζόμενη Κλινική Linz Elisabethinen Order Clinic.
 • Από κοινού εκτίμηση για τα φιλμ καθετήρα καρδιάς των ασθενών
 • Ευκαιρία εκμάθησης Αγγειακού Διπλού Υπερηχογραφήματος
 • Υποστήριξη για ειδική και διεπιστημονική περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση
 • Εποικοδομητική και ευχάριστη συνεργασία με έμπειρη ομάδα σε συλλογικό εργασιακό περιβάλλον
 • Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας έως και 48 ώρες (συμπεριλαμβανομένων ωρών νυκτερινής βάρδιας)
 • Εργασία κοντά στα ΓερμανοΑυστριακά σύνορα (περίπου 45 χλμ. από το Passau, περίπου 70 χλμ. από το Linz & το Salzburg ) κοντά σε ποικίλες  δραστηριότητες αναψυχής (περιοχή λίμνης, περιοχή σκι κλπ)
 • Υποστήριξη για την εξισορρόπηση επαγγελματικής, οικογενειακής, προσωπικής ζωής
 • Ιδιαίτερα ικανοποιητικές απολαβές, πλέον υπερωρίες & δίδακτρα κατ’ αναλογία

  Οι απολαβές διαμορφώνονται ανάλογα με τα προσόντα, την εκπαίδευση, την επαγγελματική εμπειρία.

 ______________________________________________________________

Οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, παρακαλούνται να αποστείλουν Βιογραφικό Σημείωμα.

Αποστολή Βιογραφικού: email valia.alexandratou@gmail.com

Επικοινωνία: mob. 6944 561598