Ανακοίνωση για την πλήρωση θέσης άσκησης ειδικευόμενων ιατρών Νευροχειρουργικής

Δείτε την ανακοίνωση στο συνημμένο αρχείο.