Ανακοίνωση ΔΕΗ για Ιατρούς σε καθήκοντα Ιατρού Εργασίας

Ανάρτηση Ανακοίνωσης για τη σύναψη Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου με Ιατρούς σε καθήντα Ιατρού Εργασίας.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για το σχετικό έγγραφο και περισσότερες πληροφορίες.

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits