ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για περισσότερες πληροφορίες ανοίξτε τη συνημμένη ανακοίνωση αγγελίας συμβούλου ανθρωπίνου δυναμικού, για συνεργασία με ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Bureau Consulaire
Ambassade de Grèce à Paris

23 rue Galilée, 75116
Tel.: 01 47 23 72 23
Fax : 01 47 20 70 28
Mail: grgencon.par@mfa.gr

© 2015 Ιατρικός Σύλλογος Κέρκυρας.

Σχεδιασμός & ανάπτυξη: Webits