ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ: 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας

Το 18ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εντατικής Θεραπείας (18 - 21/11/2020) αναβλήθηκε.
Σύντομα αναμένεται να ανακοινωθούν οι νέες ημερομηνίες διεξαγωγής.