ΑΜΕΣΗ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ

Η θέση αφορά στα καθήκοντα Αναισθησιολόγου για το Γενικό Νοσοκομείο Χίου ΄΄ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ΄΄.
Σχετικά ανοίξτε το συνημένο αρχείο.