Αξιολόγηση Συνεδρίου E-CERTIFICATES, 3ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Π.Φ.Υ., 24-27. 6. 2021, Κέρκυρα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 Σας παρακαλούμε θερμά όπως αξιολογήσετε τις ομιλίες που παρακολουθήσατε από το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά και υποβάλλοντας στη συνέχεια την ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

e  -  CERTIFICATE

Σημαντική προϋπόθεση για τη λήψη του ηλεκτρονικού Πιστοποιητικού Παρακολούθησης είναι η χρήση του e- Certificate κωδικού : 145.167

 Για την παραλαβή του e-Πιστοποιητικού σας θα ακολουθήσετε τα ακόλουθα 3 απλά βήματα :

Βήμα 1ο

Πατήστε το κουμπί που ακολουθεί

Βήμα 2ο

Επιλέγετε το αντίστοιχο Συνέδριο : 3ο ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ Π.Φ.Υ, 24- 27. 6. 2021, ΚΕΡΚΥΡΑ και πατάτε Συνέχεια

Βήμα 3ο

Συμπληρώνετε το ΕΠΩΝΥΜΟ σας με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και τον e-Certificate κωδικό στα πεδία όπου σας ζητούνται. Τέλος, πατάτε το κουμπί της Έκδοσης Πιστοποιητικού.

ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η Μοριοδότηση με 24 CME-CPD Credits από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο (Π.Ι.Σ.) στις ιατρικές ειδικότητες, προσαρμόζεται αναλογικά στο Πιστοποιητικό Παρακολούθησης σύμφωνα με τον χρόνο παρακολούθησης του Επιστημονικού Προγράμματος ο οποίος καταγράφηκε στο πλαίσιο της συμμετοχής σας στο Συνέδριο.

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Για την οποιαδήποτε τεχνική υποστήριξη που ενδεχομένως χρειαστείτε για την έκδοση του e- Πιστοποιητικού σας, παρακαλούμε καλέστε στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 72 10 001, 210 72 10 052

reception@congressworld.gr