ΑΓΓΕΛΙΑ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ - SOS ΙΑΤΡΟΙ

Η SOS ΙΑΤΡΟΙ Α.Ε. αναζητά ΠΑΘΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ στο νομό Αττικής

είτε σε έμμισθη θέση πλήρους απασχόλησης είτε με δυνατότητα έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Ανοίξτε το συνημμένο αρχείο για περισσότερες πληροφορίες.