9ο Πανελλήνιο Συνέδριο του Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας & Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη & τα Μεταβολικά Νοσήματα, Ιωάννινα 5 – 7 Απριλίου 2019

Το Συνέδριο θα  πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα 5-7 Απριλίου 2019 στο ξενοδοχείο Grand Serai.
Επιλέξτε παρακάτω για προβολή της Α΄Ανακοίνωσης, τις Εγγραφές σας και για την υποβολή των Περιλήψεων Εργασιών.

Α' Ανακοίνωση

Εγγραφές

Υποβολή Περιλήψεων