8ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ, 15-17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023

Σας προσκαλούμε στο «8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ογκολογικής Απεικόνισης», το οποίο θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, από τις 15 έως τις 17 Δεκεμβρίου του 2023, στην αίθουσα Νίκος Λούρος στο νοσοκομείο «ΜΗΤΕΡΑ», στο Μαρούσι. 

Πατήστε εδώ για την Εγγραφή σας, το Επιστημονικό Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες.