8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας Μαστού 18-20 Νοεμβρίου 2022 (ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 ) Δυνατότητα υποβολής εργασιών ηλεκτρονικά

Για την Εγγραφή σας, την Υποβολή Περιλήψεων και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.