6η ΥΠΕ: Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ

Δείτε την προκήρυξη στο συνημμένο αρχείο.