67ο Σεμινάριο ALSO, 9-10 Φεβρουαρίου 2019, Θεσσαλονίκη

Τα μαιευτικά και γυναικολογικά επείγοντα περιστατικά απαιτούν συστηματική προσέγγιση και πλήρη κατανόηση των βασικών αρχών που εμπλέκονται στην αντιμετώπισή τους.
Αναμφισβήτητα οι ικανότητες για την αντιμετώπιση των παραπάνω περιστατικών αναπτύσσονται με τη διαρκή εξάσκηση και την εμπειρία. Παρόλα αυτά, εξίσου σημαντική είναι η συνεχής βιβλιογραφική ενημέρωση και η εκπαίδευση με πρακτικές ασκήσεις, συζητήσεις περιστατικών, προσομοιώσεις συμβουλευτικής και αλγορίθμους που προσφέρουν τα σεμινάρια ALSO (Advanced Life Support of Obstetrics).
Στο Σεμινάριο διδάσκουν Έλληνες εκπαιδευτές που είναι Μαιευτήρες – Γυναικολόγοι, Μαίες, Παιδίατροι και Γενικοί Ιατροί. Η παρουσία τους είναι σημαντική γιατί δίνει έμφαση την ολοκληρωμένη φροντίδα της εγκύου από την ομάδα.
 
 Το Ελληνικό πρόγραμμα ALSO (Advanced Life Support of Obstetrics) παρέχει από το 2002 εκπαίδευση στην Ελλάδα και την Κύπρο σε μαιευτικά επείγοντα περιστατικά και έχει δύο κύριους στόχους: την αντιμετώπιση των επειγόντων περιστατικών με εξειδικευμένους χειρισμούς και την αποφυγή περιττών παρεμβάσεων. Το πρόγραμμα ενθαρρύνει την ύπαρξη μηχανισμών παρακολούθησης των περιστατικών και κλινικού ελέγχου (audit) μέσα σε κάθε κλινική. Οι χειρισμοί που διδάσκονται βασίζονται στην τεκμηριωμένη άσκηση της ιατρικής (evidence-base medicine), ενώ παράλληλα οι διαδικασίες που ακολουθούνται στην αίθουσα τοκετών πρέπει να είναι αποτέλεσμα της σωστής εφαρμογής των κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών.
Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε και να ενημερωθείτε για τις νεότερες εξελίξεις.
 

Δείτε περισσότερα εδω.