61ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο , 16-18 Ιουνίου 2023

Για την Εγγραφή σας, το Επιστημονικό Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.