60ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο, 3-5/6/2022 Θεσσαλονίκη

Για την Εγγραφή σας, το Επιστημονικό Πρόγραμμα, τα Κλινικά Φροντιστήρια και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.