1ο Συνέδριο Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας, 29 Σεπτεμβρίου-01 Οκτωβρίου 2023

Το 1ο Συνέδριο Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας, υπό την αιγίδα της Ελληνικής Εταιρείας Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας (ΕEΠΕΚΕ) και σε συνεργασία με την Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα πραγματοποιηθεί στις 29 Σεπτεμβρίου - 01 Οκτωβρίου 2023 στο Αμφιθέατρο Ιπποκράτης, Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας, Βιόπολις, στη Λάρισα.

Για την παρακολούθηση του Συμποσίου θα χορηγηθούν 14 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).
Η υποβολή περιλήψεων εργασιών του 1ου Συνεδρίου Παιδιατρικής Εκπαίδευσης και Έρευνας, παρατείνεται μέχρι και τις 15 Σεπτεμβρίου 2023!

Η παραπάνω ημερομηνία είναι καταληκτική και δεν θα δοθεί περαιτέρω παράταση.

Επισημαίνεται ότι, η υποβολή περιλήψεων θα πραγματοποιείται αποκλειστικά online μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή περιλήψεων, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Για την Εγγραφή σας, το Επιστημονικό Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.