16ο Σεμινάριο BLSO (Basic Life Support in Obstetrics) , HSOGE WINTER SCHOOL 2020, Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2020, Γενικό Νοσοκομείο Σερρών

Το πρόγραμμα BLSO (Basic Life Support in Obstetrics) έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη
διαχείριση του φυσιολογικού τοκετού, καθώς και του μαιευτικού επείγοντος μέσα από την
ομοιογένεια των δεξιοτήτων των επαγγελματιών, που έρχονται σε επαφή με το περιστατικό στη σημείο
που συμβαίνει, όπως είναι διασώστες, το προσωπικό των επαγγελματιών περιγεννητικής φροντίδας,
των σωμάτων ασφαλείας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και πολλών άλλων.

Το πρόγραμμα BLSO (Basic Life Support in Obstetrics) έχει σχεδιαστεί για να βελτιώσει τη 

διαχείριση του φυσιολογικού τοκετού, καθώς και του μαιευτικού επείγοντος μέσα από την
ομοιογένεια των δεξιοτήτων των επαγγελματιών, που έρχονται σε επαφή με το περιστατικό στο σημείο
που συμβαίνει, όπως είναι διασώστες, το προσωπικό των επαγγελματιών περιγεννητικής φροντίδας,
των σωμάτων ασφαλείας και αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και πολλών άλλων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα BLSO έχει σχεδιαστεί για να εκπαιδεύει:

-Μαιευτήρες Γυναικολόγους

-Γενικούς Ιατρούς

-Μαίες / Νοσηλευτές

-Φοιτητές Ιατρικής και Μαιευτικής

-Βοηθούς ιατρών, νοσηλευτών και μαιών

-Επαγγελματίες οι οποίοι φτάνουν πρώτοι στο πεδίο έκτακτης ανάγκης, όπως πυροσβέστες,
αστυνομικοί, στρατιωτικοί, διασώστες ΕΚΑΒ

-Επαγγελματίες που ασχολούνται με την προνοσοκομειακή φροντίδα, όπως οι βοηθοί μητρότητας

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ και το πρόγραμμα εδώ