16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Πυρηνικής Ιατρικής, Αλεξανδρούπολη 11 - 14/5/23, ΤΕΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δείτε το τελικό πρόγραμα εδώ.