16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, 13-16 Ιουνίου 2024, Ιωάννινα

Η Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία  (ΕΜΓΕ) διοργανώνει το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής και Γυναικολογίας, που θα διεξαχθεί από 13 έως 16 Ιουνίου 2024, στα Ιωάννινα.

Για την υποβολή των εργασιών ηλεκτρονικά, την Εγγραφή, το Επιστημονικό Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.