14ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, 8-10 Νοεμβρίου 2019, Ξενοδοχείο Εγνατία – Αστήρ, Αλεξανδρούπολη.

H Χειρουργική Εταιρεία Βορείου Ελλάδος σε συνεργασία με την Α΄ Χειρουργική Κλινική του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης διοργανώνει το 14ο Συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος, που θα διεξαχθεί στις 8-10 Νοεμβρίου 2019, στο ξενοδοχείο Εγνατία – Αστήρ, στην Αλεξανδρούπολη.
Το Τελικό Πρόγραμμα καθώς και τo Έντυπo Εγγραφής βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου  praxicon.gr/xebe2019