14ο Συνέδριο Παιδιατρικής , 20-22 Μαΐου – Πόρος!

Tο 14ο Συνέδριο Παιδιατρικής θα πραγματοποιηθεί υβριδικά, δηλαδή με φυσική παρουσία τηρώντας όλα τα ισχύοντα Υγειονομικά Πρωτόκολλα και ταυτόχρονη διαδικτυακή μετάδοση για τους εγγεγραμμένους συνέδρους που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το Συνέδριο από το χώρο τους.

Με την παρακολούθηση του Συνεδρίου θα χορηγηθούν 20 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME/CPD Credits).

Για την Εγγραφή σας και το Επιστημονικό Πρόγραμμα πατήστε εδώ.