14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επιληψίας - Νέα ημερομηνία διεξαγωγής: 18-20 Σεπτεμβρίου 2020

Δείτε συνημμένη την ανακοίνωση αναβολής – νέας ημερομηνίας διεξαγωγής του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Επιληψίας.
Όλα τα νέα δεδομένα, θα αναρτηθούν τις αμέσως επόμενες ημέρες στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου epilepsycongress.gr