12ο Συνέδριο Υποειδικοτήτων Παιδιατρικής , 25-27 Φεβρουαρίου 2022 - Υβριδική Διεξαγωγή

Για το Επιστημονικό Πρόγραμμα, τις Εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.