11η Σύνοδος της Ελληνικής HPV Εταιρείας & 3η Διάσκεψη των Φορέων Υποστήριξης, 10-11 Ιουνίου 2023

Για την Εγγραφή σας, πατήστε εδώ και για το Επιστημονικό Πρόγραμμα εδώ.

Επιπλέον πληροφορίες και πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο.