11η Επιστημονική Ημερίδα Επείγουσας και Εντατικής Θεραπείας Παίδων: Από τη γνώση στην κλινική πράξη, 22 Απριλίου 2023 - Διαδικτυακή διεξαγωγή­

Δείτε περισσότερα εδώ.