10η ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΙΔΟΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Σύμφωνα με τα κριτήρια της UEMS-EACCME ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος αξιολογεί την 10η Ημερίδα Παιδοακτινολογίας με 6 μόρια συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης.

Για την Εγγραφή σας, το Επιστημονικό Πρόγραμμα και περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ.