ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητας με ιδιότητα γενικής ιατρικής
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΣΟΛΩΜΟΥ 46
Τηλέφωνο: 2661032740