ΤΡΙΒΥΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ειδικότητα: Άνευ ειδικότητος
Διευθύνσεις
Α Διεύθυνση: ΣΟΛΩΜΟΥ 46
Τηλέφωνο: 2661032740